Ana SayfaKimdirAleyna Tilki kimdir?

İlgili Postlar

Aleyna Tilki kimdir?

Emrah Karaduman ile birlikte ç?kard??? “Cevaps?z Ç?nlama” ?ark?s? ile internette milyonlarca kez izlenen ve t?klanma rekorlar? k?ran Aleyna Tilki kimdir, özellikle ya?? konusunda çok konu?uldu. Instagram ve Twitter hesaplar?ndaki takipçileri ile de dikkat çeken Aleyna Tilki kimdir? kaç ya??nda ve k?sa zamanda nas?l bu kadar ünlü bir isim haline geldi? Aleyna Tilki kimdir haberimizde sizler için bir araya getirdik.


Bugün Do?an Ünlüler

Aleyna Tilki Kaç Ya??nda? Aleyna Tilki Aslen Nereli? Aleyna Tilki Hangi Burç?

Aslen Konyal? olan Aleyna Tilki 28 Mart 2000 tarihinde dünyaya geldi. ?u an 19 ya??nda olan ünlü ?ark?c? akrep burcudur.

Aleyna Tilki Kimdir?

Genç ?ark?c?n?n yetene?i müzi?e kar?? yetene?i üç ya??nda ke?fedildi. Aleyna Tilki’nin müzik kariyeri hakk?nda karar vermesi sekiz ya??nda kat?ld??? bir televizyon program?nda ayakta alk??lanmas? ile birlikte oldu. Genç ?ark?c?, dokuz ya??ndan itibaren müzik kariyeri ile ilgili hayallerinin yan? s?ra ki?isel geli?im kitaplar? okuyup yazmaya ba?lad?. Bu aralar, müzik hayat?n?n yan?nda ki?isel geli?im ve felsefe ile harmanlad??? ilk kitab?n?n bas?m? için yo?un bir çal??ma temposu içerisinde…

Aleyna Tilki, müzik ve ki?isel geli?im alanlar? d???nda uzun y?llar boyu tiyatro, voleybol ve dans ile de profesyonel olarak ilgilenmi?tir. Okul hayat? boyunca da örnek bir ö?renci olarak takdir toplam??t?r. Hayat?n? müzi?e ve sanata adayaca??n? ifade eden Aleyna Tilki, 14 ya??nda kat?ld??? bir yar??ma program? ile ke?fedildi. Sonras?nda ?skender Payda? ile birlikte müzik ve sahne tecrübeleri konusunda kendini geli?tirmeye ba?lad?.

Emrah Karaduman ile birlikte ad?m att???ndan dolay? çok mutlu.

Önceleri rock müzi?e kar?? daha ilgili olan Aleyna Tilki, ?skender Payda? ile birlikte sahne almas? sonras? pop müzi?e kar?? ilgisinin artt???n? ke?fetti. Bu esnada, kendine rol model ald???, yak?n dostu olan ve s?k s?k görü?tü?ü genç ve ba?ar?l? aranjör Emrah Karaduman, Murat Boz‘un “Janti” albümünde aranjesini yapt??? bir ?ark?da Aleyna Tilki’ye vokallik ve stüdyo kayd? tecrübesi yapma imkan? tan?d?. Emrah Karaduman, bu çal??ma sonras?nda Aleyna Tilki’yi yetenekli buldu ve yeni single projesinde genç ?ark?c? ile birlikte çal??mak istedi?ini söyleyerek “Cevaps?z Ç?nlama” ?ark?s?na imza att?lar. Aleyna Tilki, müzik dünyas?na Emrah Karaduman ile birlikte ad?m att???ndan dolay? çok mutlu. Aleyna Tilki, kariyeri d???nda psikoloji bölümünü bitirme konusunda oldukça kararl?.

2017 y?l?nda ç?kard??? single Sen Olsan Bari ile ?u ana kadar Youtube’da yerli ?ark?c?lar aras?nda ula??lmas? zor olan 344 milyondan fazla izlenme alan Aleyna Tilki son dönemde Y?ld?z Tilbe‘nin Y?ld?zl? ?ark?lar? albümünde söyledi?i Yaln?z Çiçek isimli ?ark? ile müzik listelerinin zirvesinde yer al?yor.

Aleyna Tilki Albümleri / Aleyna Tilki ?ark?lar?

  • 2016 – Cevaps?z Ç?nlama (ft Emrah Karaduman)
  • 2017 – Sen Olsan Bari
  • 2018 – Yaln?z Çiçek (Y?ld?z Tilbe‘nin Y?ld?zl? ?ark?lar? Volume 1)
  • Dipsiz Kuyum
Önceki İçerik
Sonraki İçerik

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Haberler