Ana SayfaKimdirZeki Müren kimdir?

İlgili Postlar

Zeki Müren kimdir?

Klasik Türk Müzi?inin aradan geçen y?llara ra?men en de?erli ismi olan, eserleri hala daha dillerde dola?an usta sanatç? Zeki Müren kimdir? Zeki Müren nerede ve ne zaman dünyaya geldi, nas?l sanatç? oldu, hangi e?itimler ald?, nas?l hayata veda etti? Usta sanatç? hakk?nda merak edilenler Zeki Müren kimdir haberimizde…


Bugün Do?an Ünlüler

Zeki Müren nereli?

Usta sanatç? Zeki Müren, Bursa da dünyaya geldi.

Zeki Müren hangi burç?

Zeki Müren yay burcudur.

Zeki Müren kimdir?

Usta sanatç? Zeki Müren, 6 Aral?k 1931 tarihinde Bursa’n?n Tophane kentinde dünyaya geldi. ?lk ve orta e?itimini Bursa’da tamamlad?. Babas? Kaya Müren, in?aat mühendisiydi. O?lunun musiki yetene?inin ve hevesini fark eden baba, Zeki Müren’e Tamburi ?zzet Gerçeker‘in hocal???nda solfej ve sanat müzi?i usül dersleri ald?rd?. E?itimine ?stanbul’da devam etmeye karar veren Zeki Müren, 1946 y?l?nda ilk bestelerini yapmaya ba?lad?.

Müren, büyük musiki üstadlar?ndan ders almak, onlar? birebir dinlemek can can at?yordu. Baba Kaya Müren, o?lunun bu hevesini k?rmamak için onu ?stanbul Bo?aziçi Lisesi’ne yat?l? olarak yollad?. Lise e?itimine devam eden Zeki Müren, 1949 y?l?nda sinema yönetmeni ve senaryo yazar? Ar?avir Alyanak’?n babas? ve ünlü bir musiki üstad? olan Agopos Efendi ile udi Kirkor Efendi’den dersler almaya ba?lad?.

Takip eden y?llarda, Refik Fersan ve ?erif ?çli hocalardan fas?l musikisi, Klasik Türk müzi?i makamlar?, usül ve kuramlar? üzerine ö?retiler ald?; ?ükrü Tunar’la besteleme çal??malar? gerçekle?tirdi. ?lk ?ark?s? ve akrosti?i “Zehretme bana hayat? canan?m”? 1949 y?l?nda besteledi.

Bu ?ark? ?stanbul Radyosu’nda Suzan Güven taraf?ndan “Bursal? Zeki Müren’in acemkürdi ?ark?s?…” anonsuyla okundu?unda, o henüz 17 ya??nda bir lise ö?rencisiydi. Zeki Müren, 1950 y?l?nda, ?stanbul Güzel Sanatlar Akademisi (?imdiki ad?yla Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)’nin Yüksek Süsleme Bölümü, Sabiha Gözen Atölyesi’nde yüksek tahsilini yapmaya ba?lad?.

Müren, ayn? y?l içerisinde aç?lan bir s?navda, 186 ki?i aras?ndan birinci seçilerek ?stanbul Radyosu sanatç?lar? aras?na girdi. ?stanbul Radyosu sanatç?lar?ndan Perihan Alt?nda? Sözeri’nin aniden rahats?zland??? 1 Ocak 1951 tarihi, Zeki Müren’in kariyerinin akt?n ta?lar?n?n dö?enmeye ba?lad??? gün oldu. Müren, Perihan Alt?nda? Sözeri’nin yerine konser vermek için radyodan ça?r?ld?.

Programda, 45 dakikal?k canl? performans sergileyen Zeki Müren’in musiki kariyeri, bu konser sonras?nda h?zla yükseli?e geçti. Zeki Müren, ilk profesyonel plak çal??mas?n? 1950 y?l?nda yapt?. Uzun y?llar boyu Klasik Türk Müzi?i’nin en k?ymetli sanatç?lar?ndan biri olarak konserler veren Zeki Müren, 1980’de Ku?adas?‘nda ve 1983’de Paris’te kalp krizi geçirmi?, ard?ndan Bodrum’daki evinde dinlenmeye çekilmi?ti.

Zeki Müren ne zaman hayat??

24 Eylül 1996 tarihinde, TRT taraf?ndan ad?na düzenlenmi? bir ödül töreninin TV çekimleri için ?zmir Stüdyosuna gelen Zeki Müren, Ajda Pekkan ve Muazzez Ersoy’un da bulundu?u program s?ras?nda kalp krizi geçirmi? ve hayat?n? kaybetmi?ti.

Zeki Müren’in nüfus cüzdan? ortaya ç?kt?

Zeki Müren’in albümleri

 • 1970: Senede Bir Gün
 • 1973: P?rlanta 1
 • 1973: P?rlanta 2
 • 1973: P?rlanta 3
 • 1973: P?rlanta 4
 • 1976: Güne?in O?lu
 • 1977: Mücevher
 • 1978: Nazar Boncu?u
 • 1979: Sükse
 • 1981: Kah?r Mektubu
 • 1982: Eskimeyen Dost
 • 1984: Hayat Öpücü?ü
 • 1985: Masal
 • 1986: A?k Kurban?
 • 1987: Helal Olsun
 • 1988: Gözlerin Do?uyor Gecelerime
 • 1989: Ayr?ld?k ??te
 • 1989: Zirvedeki ?ark?lar
 • 1990: Dilek Çe?mesi
 • 1991: Doruktaki Na?meler
 • 1992: Sorma
Önceki İçerik
Sonraki İçerik

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Haberler