teensexonline.com
Ana SayfaKimdirFurkan Kızılay Kimdir?

İlgili Postlar

Furkan Kızılay Kimdir?

Çocuklar Duymas?n adl? televizyon dizisindeki havuç karakteriyle tan?nan ve k?sa süre içerisinde Türkiye’nin en çok sevdi?i oyuncular aras?nda yer alan Furkan K?z?lay, 2017 y?l?nda düzenlenen Survivor yar??mas?na kat?larak kendini bu alanda da göstermeyi ba?ard?.
Bugün Do?an Ünlüler

Survivor Furkan K?z?lay Kimdir?

1990 y?l?nda do?an Furkan K?z?lay, özellikle Çocuklar Duymas?n’da elde etti?i ba?ar? ile birlikte pek çok farkl? reklam projesinde de yer ald?. Özellikle 2010 y?l?nda yeniden çekilmeye ba?layan Çocuklar Duymas?n’da yeniden havuç olarak Emre karakterinin büyümü? halini canland?rd?. Furkan K?z?lay bu dönemde de yine oyunculu?uyla pek çok ki?i taraf?ndan ilgiyle kar??lanm??t?.

Furkan K?z?lay oyunculu?unun yan? s?ra e?itimini sürdürürken, Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü’nde kendini geli?tiriyor. Çocuklar Duymas?n dizisi d???nda farkl? bir dizi projesinde yer almayan yar??mac?, özellikle müzik alan?nda da iddial?. 2009 y?l?nda ç?kard??? ilk albüm A?ks?n Sen ile müzik piyasas?nda iddial? oldu?unu gösteren Furkan K?z?lay, Her?ey Senle, Karamel Kokun, Ecem ve Vura Vura gibi farkl? albümleriyle de müzik piyasas?nda yer almay? ba?ard?.

Oyuncunun sinema deneyimi ise özellikle Emret Komutan?m ?ah Mat ad?yla 2007 y?l?nda çekilen film ile birlikte gerçekle?mi?ti. Bu film projesi d???nda herhangi bir projede yer almayan Furkan K?z?lay kendi hikayesini anlatt??? bir röportaj?nda özellikle k?z?n saçlar? nedeniyle televizyon dünyas?nda ilgi çekti?ini ve bu alanda farkl? oldu?undan dolay? da kendi ?ans?n?n yüksek oldu?unu söylemi?ti.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Haberler