Ana SayfaKimdirBerna Öztürk Kimdir?

İlgili Postlar

Berna Öztürk Kimdir?

Survivor 2017 ünlüler kadrosunda yer alaca?? aç?kland?ktan sonra en çok aranan isimlerden olan Berna Öztürk, oldukça renkli bir ya?ama sahip.

Türkiye’de daha çok DJ olarak tan?mlanan Berna Öztürk, 28 Mart 1984’de dünyaya geldi. Özelikle “Ç?lg?n” karakteri ile tan?narak ünlü olan Öztürk, uzun zamandan beri DJ olarak çal???yor. K?sa süre içerisinde gecelerin en çok aranan isimlerinden birisi olmay? ba?aran Berna Öztürk, gece hayat?n? çok seviyor.


Bugün Do?an Ünlüler

Tarkan’?n Bald?z? Olarak Tan?nd?!

Türkiye’nin süper star? Tarkan ile ili?kisi olan Bilge Öztürk’ün karde?i güzel y?ld?z, özellikle “Tarkan’?n Bald?z?” olarak bir döneme damga vurmu?tu. Magazin sayfalar?na s?k s?k bu tan?mlamalar ile yer alsa da, özelikle ablas?n?n Tarkan ile olan ili?kisini sonland?rmas?n?n ard?ndan DJ olarak haberlerde yer ald?.

E?itimini ?stanbul’da Tamamlad?

?yi bir ö?renci olan ünlü DJ, e?itimi aksatmadan tamamlad?. ?stanbul Üniversitesi edebiyat fakültesi sosyoloji bölümünü bitiren Berna Öztürk, bu alanda bir kariyer hedeflemese de sosyolojinin geli?imine çok büyük katk?lar yapt???n? s?k s?k dile getiriyor.

Mankenlik Yapt?

Bir zamanlar podyumlarda da s?k s?k gördü?ümüz Berna Öztürk, TV dizilerinin yan? s?ra baz? tiyatro projelerinde de görev ald?.

Sanatkar Ruhunu Sakl?yor!

Yapt??? röportajlarda çal??maktan kalan zamanlarda davul çalmay? ve resim yapmay? çok sevdi?ini söyleyen Berna Öztürk, özellikle resimde çok iddial?. Fakat yetene?ine ra?men bu özelli?ini ön plana ç?karmay? sevmiyor ve daha çok müzik ile an?lmak istiyor.

Sporu Çok Seviyor!

Düzgün fizi?e sahip olan DJ; ayn? zamanda sporu aksatm?yor. Düzenli olarak spor yapt???n? her zaman dile getiren ba?ar?l? güzel, su sporlar?n? seviyor ve kite board e?itmenli?i yap?yor. Üstelik bu alanda da kariyer hedefleyen Berna Öztürk, ablas?n?n dünya ?ampiyonas?na kat?larak kazand??? milli sporcu unvan?na sahi olmay? istiyor.

TV8 ??te Benim Stilim Program?na Kat?lm??t?!

2016 y?l? öncesinde uzun zamandan beri projelerden uzak kalan Öztürk, TV8’de yay?nlanan ??te Benim Stilim yar??mas?na kat?lm?? ve burada moda bilgisiyle de oldukça ilgi çekmi?ti. Yar??mada oldukça dikkat çekmesine ra?men ba?ar?l? olamayan DJ, yar??man?n ilerleyen bölümlerinde elenmekten kurtulamam??t?.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Haberler