Home > Kimdir > Didem Soydan kimdir?

Didem Soydan kimdir?

Son dönemde podyumlar?n en iyi modeli olarak seçilen Didem Soydan kimdir? Modelli?in yan? s?ra oyunculuk alan?nda da ba?ar?l? performans sergileyen Didem Soydan’?n kariyeri ve özel hayat? ile ilgili bilinmeyenleri sizler için derledik.


Bugün Do?an Ünlüler

Didem Soydan kimdir?

?u s?ralar modellik kariyerine zirve yapan Didem Soydan, 1984 y?l?nda ?stanbul’da dünyaya geldi. Anne taraf? Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babas? taraf? ise Arnavut göçmenidir. Üniversite okurken ayn? zamanda Diesel isimli ma?azada çal??t?. 2004 y?l?nda Diesel’de çal??t??? zamanda ünlü modac? Ümit Ünal ile tan???r ve Ümit Ünal ona modellik teklifi yapar. Bundan k?sa süre sonra La Russie isimli bir markan?n defilesine kat?l?r. Defileyi izlemeye gelen moda dünyas?ndan tan?nm?? isimleri Didem Soydan’? be?enir. O y?llarda henüz 20 ya??nda iken birçok foto?rafç? ve tasar?mc? taraf?ndan ke?fedilir. Defilenin hemen ard?ndan say?s?z modellik teklifi alan Didem Soydan, modelli?e h?zl? bir giri? yaparak k?sa sürede en ba?ar?l? modeller aras?nda yerini al?r.

Didem Soydan kariyeri

Bugüne kadar Türkiye’de bulunan çok say?da ba?ar?l? modac?lar ile çal??an Soydan, ?stanbul’da düzenlenen moda haftalar? kapsam?ndaki Fashion Week defilelerinde tasar?mc?lar taraf?ndan en çok tercih edilen modeller aras?nda yer al?r. Didem Soydan’?n Diesel ma?azas?nda birlikte çal??t??? arkada?? Umut Eker de ?imdiler de tan?nm?? modac?lardand?r. 1 Nisan 2014 tarihinde ?talya’n?n Verona ?ehrinde düzenlenen Uluslararas? Calzedonia Summer Show defilesinde dünyaca ünlü modeller aras?nda Didem Soydan da podyuma ç?kt?. Bu ba?ar? ona Calzedonia Summer Show da podyuma ç?kan ilk Türk manken ünvan? kazand?rd?. 2012 y?l?nda Love Me Back ?ark?s? ile bizi Uluslararas? alanda yap?lan Eurovision isimli ?ark? yar??mas?nda temsil eden ve yar??mada yedinci olan ünlü ?ark?c? Can Bonomo ile bir dönem a?k ya?ad?. 2012 y?l?ndan itibaren modelli?in yan? s?ra oyunculu?a da el atan Didem Soydan, Bir Hikayem Var isimli sinema filminde rol ald?. Ünlü ?ark?c? Cem Adrian’?n 5 ?ubat 2015 tarihinde piyasaya ç?kard??? “Siyah Bir Veda Öpücü?ü” isimli albümünde yer alan “Yaln?zl?k” isimli ?ark?s?na çekti?i klipte Didem Soydan sanatç?ya e?lik etti.   2015 y?l?nda yay?n hayat?na ba?layan ve halen devam etmekte olan A?k Yeniden isimli Tv dizisinde ?rem karakteri ile rol almaktad?r. Dizide Bu?ra Gülsoy, Özge Özpirinçci ve Mert Öcal ile birlikte rol almaktad?r.

Didem Soydan Filmleri ve Dizileri

  • 2015 – A?k Yeniden (?rem) (TV Dizisi)
  • 2014 – Mutlak Adalet (Memur) (Sinema Filmi)
  • 2013 – Güzel Çirkin (Lena) (TV Dizisi)
  • 2012 – Uçurum (TV Dizisi)
  • 2012 – Bir Hikayem Var (Sinema Filmi)

Hakkında Burcu Hande Kaya

Burcu Hande Kaya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir