Home > Dedikodu > Kerimcan Durmaz’ın yeni rakibi Murat Övünç kimdir?
Murat Övünç kimdir
Murat Övünç kimdir

Kerimcan Durmaz’ın yeni rakibi Murat Övünç kimdir?

Sosyal medyan?n yeni fenomen isimlerinden Murat Övünç, uzun zamand?r sosyal medya fenomeni olan Kerimcan Durmaz’a rakip ç?kt?. Murat Övünç, sosyal medyan?n en güçlü isimlerinin aras?nda olmaya ba?lad?. Murat Övünç kimdir? Detaylar haberimizde…


Bugün Do?an Ünlüler


 Murat Övünç aslen nereli?  Murat Övünç ?uan kaç ya??nda?  Murat Övünç hangi burç?

Murat Övünç aslen ?stanbulludur sosyal medya fenomeni o?lak burcudur.

Kerimcan Durmaz Bodrum’da Ev Kiralad?!

Murat Övünç kimdir?

Sosyal medya fenomenleri her geçen gün art?yor. Eskiden ünlü olmak için televizyona ç?kmak gerekirken, ?imdilerde sosyal medya fenomeni olmak ünlü olmak için yeterli. Kerimcan Durmaz, Samet Liçina, Hakan Kak?z, Caner Çal???r gibi isimler de sosyal medya sayesinde ünlü olan isimlerden. ?imdilerde yeni bir sosyal medya fenomeninin ismini s?kça duyar olduk. O isim Murat Övünç’ten ba?kas? de?il.

Ahmet Çakar’dan Kerimcan Durmaz ?çin Olay Payla??m!

Instagram’?n yeni fenomenlerinden biri olan Murat Övünç’ün takipçi say?s?n?n da hat?r? say?l?r. Övünç’ün 52.300 takipçi say?l? bir Instagram hesab? bulunuyor. Övünç, bu hesab? üzerinden neredeyse her gün k?sa k?sa videolar çekip takipçileri ile payla??yor. Takipçileri, fenomen Murat Övünç’ün videolar?n?n s?k? takipçisi.

Canl? yay?nda intihar eden Caner Toygar’?n sa?l?k durumu nas?l? Yak?n arkada?? hastaneden video yay?nlad?

Murat Övünç kimdir?

Son zamanlarda sosyal medyada fenomen olarak an?lan Murat Övünç’ün as?l mesle?i medyumluk. ?stanbul’da bir mekanda medyumluk yap?yor. Murat Övünç, medyumlukta son derece ba?ar?l?. Bunun yan? s?ra gece hayat?nda oldukça aktif olan bir isim. Çok say?da ünlü kankas? var. Kendine has ki?ili?i ile sevilen Murat Övünç, Mehmet Ali Erbil’in de dikkatini çekmi?ti. Öyle ki, Erbil’in sundu?u Çark?felek program?na dahi kat?larak yar??mac? olmu?tu. Ancak, Murat Övünç’ü bu kadar ünlü yapan sosyal medyada payla?t??? videolar. Sosyal medyada takipçilerinin sorular dahi sordu?u Övünç, ço?u zaman verdi?i atarl? yan?tlar ile de dikkat çekiyor. Hatta, baz?lar?na f?rça bile at?yor. Murat Övünç’ün en çok sözü edilmesi gereken özelli?i, yard?msever ki?ili?i. Övünç, sosyal medya hesaplar?ndan yard?m kampanyas? düzenliyor. Bu da ünlü fenomenin kalbinin yumu?akl???n? ve duyarl? ki?ili?ini gösteriyor. Ama onun bu kadar çok konu?ulmas?n? sa?layan atarl? videolar?.


Kerimcan Durmaz kimdir?

Hakkında Nil Derya

Nil Derya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir